Yargı Kararları

Kira Sözleşmesine İlişkin Yargıtay Kararları

Yetkisiz Temsilci Okul Müdürünün Kira Sözleşmesini İmza Yetkisinin Bulunmaması: “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 46. Maddesine göre bir kimse yetkisi olmadığı hâlde temsilci olarak bir hukuki işlem yaparsa, bu işlem ancak onadığı takdirde temsil olunanı bağlar. Yetkisiz temsilcinin kendisiyle işlem yaptığı diğer taraf, temsil olunandan, uygun bir süre içinde bu hukuki işlemi onayıp onamayacağını …

Kira Sözleşmesine İlişkin Yargıtay Kararları Devamı »