Makaleler

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Limited Şirket Müdür ve Ortaklarının Şirketin Vergi ve Diğer Kamu Borçlarından Sorumluluğunun Fer’iliği ve Takip Sırası

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Limited Şirket Müdür ve Ortaklarının Şirketin Vergi ve Diğer Kamu Borçlarından Sorumluluğunun Fer’iliği ve Takip Sırası* Av. Levent Yaralı I. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müdürlerin Kanuni Temsilcilik Sıfatı Kanun’un bir hukuki durumu temsil yetkisi doğuracak şekilde düzenlediği durumlarda kanuni temsil söz konusu olmaktadır([1]). Kanuni temsilde taraflar ancak kanunun cevaz …

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ve Limited Şirket Müdür ve Ortaklarının Şirketin Vergi ve Diğer Kamu Borçlarından Sorumluluğunun Fer’iliği ve Takip Sırası Devamı »

Danıştay Kararları Işığında Vergi Kesenlerin Dava Ehliyeti

DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA VERGİ KESENLERİN DAVA EHLİYETİ* Av. Levent Yaralı I – Vergi Kesenlerin Dava Ehliyeti Hakkında Genel Bilgi Vergi kesenlerin yaptığı tevkifata karşı dava açma ehliyetinin bulunup bulunmadığı öğretive yargı uygulamasında tartışmalı bir konudur. Öğretide, vergi sorumlusunun yaptığı tevkifata karşı dava açma ehliyetinin bulunduğuna yönelik görüşler([1]) bulunmakla beraber, aksi yönde görüşler de bulunmaktadır([2]). Bilindiği …

Danıştay Kararları Işığında Vergi Kesenlerin Dava Ehliyeti Devamı »

Ticari İşletmeler Arasındaki Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları (TTK 1530)

Ticari İşletmeler Arasındaki Mal Ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları (TTK 1530) Av. Levent Yaralı  Ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde geç ödemenin sonuçları TTK 1530’da ve sözleşme özgürlüğünü önemli ölçüde sınırlayarak düzenlenmiştir. Düzenlemenin amacı TTK 1530’un madde gerekçesinde, küçük ve orta ölçekli işletmelerin(KOBİ) büyük ölçekli işletmelere karşı korunması olarak belirtilmiştir. Küçük …

Ticari İşletmeler Arasındaki Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemenin Sonuçları (TTK 1530) Devamı »

10 Soruda Yıllık Faaliyet Raporu

10 SORUDA YILLIK FAALİYET RAPORU* Av. Levent Yaralı 1. Yıllık faaliyet raporunun işlevi nedir? Yıllık faaliyet raporunda şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışı, her yönüyle finansal durumu doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtılmak zorunda.  Gereği gibi hazırlanan yıllık faaliyet raporu, şirket faaliyetlerinin izlenebildiği ve şirketin kurumsal yönetilip yönetilmediğini görmemizi …

10 Soruda Yıllık Faaliyet Raporu Devamı »

Hangi anonim şirketlerin genel kurullarında kurumsal temsilci çağrısı yapılmalı?

HANGİ ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA KURUMSAL TEMSİLCİ ÇAĞRISI YAPILMALI? Yard. Doç. Dr. Ali PASLIİst. Üni. Hukuk Fak. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Av. Levent YARALI Yeni Türk Ticaret Kanunu, pay sahipliği haklarının esas kullanım yeri olan genel kurullara mümkün olduğunca çok ortağın katılımını sağlama yolunda önemli adımlar atmış ve “güç boşluğu” olgusunu mücadele edilecek temel …

Hangi anonim şirketlerin genel kurullarında kurumsal temsilci çağrısı yapılmalı? Devamı »

Fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye artırımı yapılabilir mi?

Fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye artırımı yapılabilir mi?* Levent Yaralı Fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüdü yoluyla sermaye artırımı yapılmasına ilişkin yasak: İç kaynaklardan sermaye artırımı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 462’nci maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin 3’üncü fıkrasının ilk cümlesiyle; bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması hâlinde, söz konusu fonlar sermayeye dönüştürülmedikçe sermaye taahhüt …

Fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye artırımı yapılabilir mi? Devamı »

Ortak Alacağının Anonim Şirkete Sermaye Olarak Konulmasında YMM-SMMM Raporu

ORTAK ALACAĞININ ANONİM ŞİRKETE SERMAYE OLARAK KONULMASINDA YMM-SMMM RAPORU* Av. Levent Yaralı Alacağın şirkete sermaye olarak konulabilmesi Anonim şirketlere kuruluşta ya da kuruluştan sonraki sermaye artırımlarında sermaye olarak konulabilecek malvarlığı unsurları arasında ‘‘alacaklar’’ da yer almaktadır. Alacağın borçlusu Alacaklı olunan kişi sermaye artırımını gerçekleştirecek anonim şirket olabileceği gibi, ortağın şirket bünyesinde yer almayan 3. kişilerden …

Ortak Alacağının Anonim Şirkete Sermaye Olarak Konulmasında YMM-SMMM Raporu Devamı »

Anonim Şirketin Vergi Borçlarından Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu

Anonim Şirketin Vergi Borçlarından Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Av. Levent Yaralı I. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KANUNİ TEMSİLCİLİK SIFATI Anonim şirketin vergi borçlarından yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu ile ilgili temel düzenleme “Kanuni Temsilcilerin Ödevi” başlıklı Vergi Usul Kanunu(VUK) m. 10’dur. Anonim şirketin vergi dışındaki diğer kamu borçlarındanyönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu açısından temel düzenleme ise 6183 sayılı …

Anonim Şirketin Vergi Borçlarından Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu Devamı »

10 Soruda Bağlılık Raporu

10 SORUDA BAĞLILIK RAPORU* Yard. Doç. Dr. Ali PASLIİst. Üni. Hukuk Fak. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Av. Levent YARALI 1. Bağlılık raporu nedir? Şirketler topluluğuna dahil şirketlerden, bağlı şirketin yönetim kurulunun -yıllık faaliyet raporu dışında- düzenlemekle yükümlü olduğu, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesinin ilk üç fıkrasında düzenlenmiş olan rapora, “bağlılık raporu” …

10 Soruda Bağlılık Raporu Devamı »

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üye Sayısı

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYE SAYISI Av. Levent Yaralı I- GİRİŞ Anonim şirket yönetim kurulu üye sayısını düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) md. 359/1, c.1 düzenlemesi şu şekildedir; “Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur.” Anonim şirket yönetim kurulunun asgari …

Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üye Sayısı Devamı »