Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Ana Faaliyet Alanları

Aile Anayasası
Anonim ve Limited Şirket İç Yönergesi
Genel Kurulların Yapılması
Genel Kurul Kararlarının İptali